Начало Управление на Проекти eArchiver Broadcast e-Mail eProof Последни Проекти Всички Проекти Data Defender Data Defender Pro Клиенти Партньори Кариери Галерия За Нас Контакт Карта на сайта
Transpress
Balpex
Aims Network
Comcast

Charmer
HiTechParts
Schieffelin&SomersetТранспрес - Транспорт, Логистика и Експресни куриерски услуги...

Предистория:
“Транспрес” ООД е транспортна фирма, извършваща експресен превоз на стоки в страната и чужбина.  Фирмата е един от учредителите на националното сдружение на българските превозвачи /НСБС/.

Бизнес предизвикателство:
Да се разработи интуитивен и лесно поддържан корпоративен уеб сайт за нуждите на Транспрес с цел представяне на услугите в Интернет и представяне на актуална информация за новостите свързани с развитието на фирмата.
Сайтът да дава необходима и актуална информация на настоящите си и потенциални клиенти и бизнес партньори.
Да се разработи система за управление услугата Last Minute Товари (Товари в последната минута) позволяваща на отдела по Продажбите да намира Клиенти в ситуации, когато са налични свободни капацитети за превоз по планирани транспортни линии.
Да се разработи интуитивен интерфейс за врузка между сайта и вътрешната система за управление на транспорта за „Проследяване на Пратки” и пресмятане в реално-време цените за транспорт по зададена дестинация.

Решение:
Екипът на Дивижън разработи уеб сайтът разделен на три части
- клиентска - видима за потребителите,
- административна - Content Management System (CMS) - за администриране на съдържанието в сайта,
- административна – за управление на модула за Last Minute товари

Основни модули:

 • Динамично управлявана PR снимка на входната страница на сайта за промотиране на новите услуги на Транспрес.
 • Пълна функционалност за подаване на заявка за транспорт в реално време през Интернет, със съответните Административни справки и изпращане на мейл на администратора на системата.
 • Динамично меню/дърво на сайта управлявано през Администрацията и позволяващо неограничено добавяне/ премахване/ или деактивиране на определени страници.
 • Редактор на съдържанието (подобен на MS Word) позволяващ лесна редакция на всяка страница.
 • Калкулатор Цени-Дестинация е модул, който в реално-време се свързва със вътрешната система на Транспрес за определяне на цените за превоз на товари.
 • Модулът „Проследяване на Пратки” се свързва в реално-време с вътрешната система на Транспрес за проследяване на товари.

Време за изграждане – 40 работни дни.
Технологии: PHP/ MySQL/ AJAX
Сайт: http://www.transpress.bg


Изложение за недвижими имоти - Балпекс

Предистория:
Балпекс е изложение за недвижими имоти, провеждащо се два пъти на година и има за цел да даде възможност на потенциални клиента да комуникират директно с компаниите предлагащи директно недвижими имоти. Друга основна цел на изложението е да стане фокус за инвеститорският интерес от чужбина, като събитие даващо най-реална предства за пазара и факторите за неговото развитие.

Бизнес предизвикателство:
Да се разработи интуитивен и лесно поддържан корпоративен уеб сайт за нуждите на Balpex с цел промотиране на изложението като събитие даващо най-реална предства за пазара на недвижими имоти и факторите за неговото развитие.
Сайтът ще дава необходима и актуална информация на настоящите си и потенциални клиенти и бизнес партньори.

Да се разработи система за управление на Банери, която да позволява на Балпекс да публикува банери на своите Спонсори, съдружници и Общи рекламодатели.

Решение:
Екипът на Дивижън разработи уеб сайтът разделен на две части - клиентска - видима за потребителите и административна - Content Management System (CMS) - за администриране на съдържанието в сайта.

Основни модули:
Динамично управлявана PR снимка на входната страница на сайта за промотиране на новите продукти и услуги на Балпекс.
Пълна функционалност за подаване на заявка за участие в изложението в реално време през Интернет, със съответните Административни справки и изпращане на мейл на администратора на системата.
Динамично меню/дърво на сайта управлявано през Администрацията и позволяващо неограничено добавяне/ премахване/ или деактивиране на определени страници.
Редактор на съдържанието (подобен на MS Word) позволяващ лесна редакция на всяка страница.
Електронен Бюлетин, позволяващ на организаторите от Балпекс да изпращат целеви съобщения на

Време за изграждане - един месец.
Технологии: PHP/ MySQL

Сайт: http://www.balpex.eu
AIMS Network Website


Предистория:
AIMS International Management Search е международна верига от 80 компании за консултиране в областта на човешките ресурси. Всички членове на AIMS са икономически независими средно големи компании. Те са уважавани лидери в собствените си страни и международно ориентирани в дейността си.

Бизнес предизвикателство:

Да се разработи интуитивен и лесно поддържан корпоративен уеб сайт за нуждите на AIMS Network с цел промотиране на AIMS като основна международна верига от компании за консултиране в областта на човешките ресурси. Сайтът ще дава необходима и актуална информация на настоящите си и потенциални клиенти и бизнес партньори.

Уеб сайтът се състои от две части - клиентска - видима за потребителите и административна - Content Management System (CMS) - система за администриране на съдържанието в сайта.

Решение:
Основна цел е да се разработи сайтът така, че да не се нуждае от никаква дизайнерска или програмистка намеса след това. Цялото съдържане на сайта трябва да бъде напълно администрирано от CMS.

Поради увеличеният обем на съдържанието, достъпът до подстраниците е организиран чрез падащи менюта, а навигацията между страниците в даден модул се осъществява и чрез текстови линкове.

За да се избегне добавянето на нови навигационни нива за съдържанието към Case Studies, биографии на членовете на Борда на директорите и ръководители на екипи, новини и статии, тези текстове се представят в слоеве към съответните страници. Така се избягва отварянето на множество нови страници, като същевременно слоевете могат да се разпечатват и максимизират.

Истински успех за новия сайт на AIMS е Flash картата с офисите на AIMS по света. Потребителите могат да увеличават или намаляват картата и само с кликване на мишката да отварят подробен профил на съответната компания и лицето за контакти. До профилите се стига и при избор на държава и град от Home страницата.

Системата за администриране на съдържанието на сайта (CMS) дава възможност не само за добавяне и редактиране на текст по страниците на сайта, но позволява задаването на предефинирани стилове на текста, промяна на цвета и подредбата, добавяне на списък от точки, графични изображения и таблици, смяна на фона и редактиране на текста в таблиците.

Частта с партньорите на AIMS по света дава възможност за добавяне, изтриване и редактиране на държави, градове и офиси, и съответната информация към тях. С кликване на мишката върху картата администраторът обозначава офис, който се появява на Flash картата в клиентската част на сайта.

Системата предвижда и бъдещи по-радикални промени по съдържанието на страниците - ако в дадена секция няма текст, нейното заглавие автоматично се скрива, ако цяла страница остане без текст, системата автоматично показва съобщение, че страницата се разработва.

The Comcast Store

Предистория:
Основана през 1963, Comcast прераства от локален кабелен оператор в една от водещите комуникационни компании в света, специализирана във високоскоростни връзки за предаване на видео информация. Comcast Cable е третия по големина доставчик на кабелни услуги, като в момента разширява дейността си в сферата на цифровите услуги.

Бизнес предизвикателство:
Сайтът TheComcastStore е основен ресурс за маркетинговите нужди на компанията Comcast. Проектът включва разширяване и подобряване на TheComcastStore с цел да се направят по-удобни достъпа до и поръчването на маркетинговите материали за Comcast.

Най-голямата стратегическа цел за Comcast Store 2.0 бе репликирането на съществуващата Comcast Store в платформа, която да може да се развива и включва бъдещите възможности на новите версии - 3.0 и нагоре. Второто предизвикателство бе подобряване функционалността на целия сайт и механизмите за издаване на отчети.

Решение:
Освен редизайна на интерфейса и пълната репликация на съществуващия сайт, беше разработена нова база данни съгласно новите функционалности, архитектура и логика на сайта, с цел:

 • Съвместимост с други сайтове на Comcast, за евентуално бъдещо интегриране
 • По-добра мащабируемост на сайта
 • Да се подготви сайтът за по-голямо натоварване
 • Да се намалят изискванията и разходите по хостинга
Бяха доусъвършенствани и предложени нови възможности:
 • Персонализация - сайтът предлага избрано и целенасочено съдържание според профила на потребителя
 • Средства за анализ и отчет - сайтът предлага обща информация и научни данни по два начина: общ трафик и потребителски, и специализирани отчети.
 • Усъвършенствана система за сигурност
Използвайте Този линк, за да посетите сайта.
Предистория:
Wineosaur е основният инструмент на Charmer Industries за анализ на пазара на вина и алкохолни напитки в САЩ. Сайтът е разработен, за управление данните на компанията и основно включва информация за вносители, дистрибутори, заведения, марки, видове вина и др., като също така генерира различни справки.

Бизнес предизикателство:
Сайтът се разраства непрекъснато по отношение на данни и възможности, което изисква регулярно усъвършенстване на софтуера и добавяне на нова функционалност. Поддържането на функциите на сайта на високо ниво представлява постоянно предизвикателство и изисква значителни усилия.

Решение:
Постоянните промени и актуализации бяха обсъдени в по-широк аспект. Новите версии на Wineosaur 2.6.1 и 2.6.2 са съобразени с изискванията за скорост/бързина и ефективност и обхващат цялостната структура на сайта, кодовете и оптимизацията на дизайна.

С новите версии 2.6.1 и 2.6.2 се постигна следното:
повишаване функционалността и качеството на сайта чрез подобрение на технологиите;
осигуряване съвместимост с административния сайт на Wineosaur и с други сайтове на компанията с оглед тяхната бъдеща интеграция;
осигуряване по-добра мащабируемост на сайта;
сайтът да бъде подготвен за големи операционни натоварвания;
намаляване изискванията и разходите за хостинг.

Постижения

 1. Оптимизация на скоростта - ВСИЧКИ секции за справки за производители и доставчици бяха преработени като се постигна до 16-кратно подобрение на времето за обработване.
 2. Оптимизация на кодовете - ВСИЧКИ страници бяха преработени в съответствие със стандартите на компанията за качество и технологично ниво.
 3. Работа на сайта.
  1. Към всички страници беше добавена функцията"Измерване на скоростта" с цел сайтът да може да поема големи операционни натоварвания.
  2. За всяка нова или променена страница се изисква одобрение на кода от QA специалист.
  3. Беше използвана т.нар. библиотека "обвивка на база данни" (капсулиране на основните функции за бази данни, при което се представя значително по-опростен интерфейс) с цел да се постигне по-скоростно обработване на данните, по-лесно, по-бързо и изчистено от грешки разработване или промяна на страници от сайта, както и по-лесна поддръжка.
 4. Оптимизация на подребата - горната рамка беше премахната с цел да се увеличи мястото за справки с до 20% (на резолюция 800x600), беше добавен стил за scroll bar (IE 5.5+), както и икона на сайта (IE 5, NS 6)
 5. Справки- постигна се по-добра и по-пълна отчетност посредством добавяне на нов критерий за селекция - Вид и Стил на account за Wine List Creator, Zagat 54+ Wine List Analyzer, оптимизиране на базата данни (Wine List Analyzer), добавяне на нови справки - Пласмент (по щати). Справките вече се изготвят само на базата на най-новите листи за вина. Генерира се автоматичен email за остарели менюта "Outdated menus", който алармира съответните главни Маркет Мениджъри.
 6. Error trapping - възникналите грешки се "улавят" от сайта и автоматично се изпращат на поддържащия специалист посредством email, което позволява реакция в рамките на 10 мин. В допълнение към това, информацията се съхранява в "error log" файл за по-нататъшно обработване.
HiTechParts


Предистория:
HiTechParts (HTP) е Уеб базирано решение за виртуална връзка и бизнес с електронни компоненти (компютърни чипове, транзистори, съпротивления и други) между дилъри, брокери и посредници. Уеб страницата е сложно B2B решение с много възможности, както и B2C елементи. Позволява директна и индиректна комуникация между дилъри, брокери, посредници и други. Страницата предлага и възможност за изграждане на собствена страница като се използват вградени модули, от които клиентът може да избира. Всяка от новосъздадените страници е съобразена с функционалността на HTP страницата.

Бизнес предизвикателство:
Клиентът желае да предложи на партньорите и потребителите си повече възможности с визуално по-предизвикателни графики и интерфейс. Той иска да бъде отразена не само връзката му с високите технологии, но и големите възможности на базата данни, която поддържа.

Решение:
Две бяха предизвикателствата към Division - да създаде нов сайт, който отговаря на най-съвременните изисквания за online бизнес с високотехнологични компоненти, и с функционалността и визията си да поддържа и създава нови стандарти за online комуникация и управление на бизнеса.

Използвайте Този линк, за да посетите сайта.
Schieffelin&Somerset (S&S)- eArchiver


Предистория:
Основана през 1794 и базирана в Манхатън, Schieffelin&Somerset Co. е един от водещите вносители на висококачествени вина и високо-алкохолни напитки в САЩ.

Бизнес предизвикателство:

Да се създаде Уеб базирана база данни и библиотека за пълна корпоративна текстова и графична информация, с многообразни възможности за търсене, представяне и разпространение.

Решение:
Уеб страницата използва разработеното от Division уникално решение за дигитални архиви и online библиотеки - eArchiver™. Страницата дава възможност за архивиране и разпространение на продуктови материали, прес информация и важни бизнес документи в PDF формат. Администрацията на сайта става online от оторизирано лице, необходим е само достъп до Интернет.

За удобство на клиентите, части от Уеб сайта могат да бъдат селектирани и използвани offline. Системата предлага усъвършенствани Broadcast e-mail функции (друго приложение разработено от Division) за комуникация със селектирани групи потребители, многостепенен достъп с помощта на парола, структурирани заявки към базата данни, матрица за тиражиране на архива, online генериране на CD image готов за offline употреба.
Schieffelin&Somerset (S&S) - Tradepages


Предистория:
Основана през 1794 и базирана в Манхатън, Schieffelin&Somerset Co. е един от водещите вносители на висококачествени вина и високо-алкохолни напитки в САЩ.

Бизнес предизвикателство:
Да се създаде мрежа/ платформа за двустранна обмяна на бизнес съобщения, продуктова информация, графични материали между участниците от различни нива в компанията - дистрибутори, търговци и др.

Решение:
www.trade-pages.com е всеобхватен Уеб бизнес портал с най-актуална информация за индустрията, марките, търговската и клиентска мрежа. Огромното количество многообразна информация бе визуално добре приоритизирана и организирана за лесен достъп и работа. С помощта на SQL база данни са включени динамични елементи като секция Новини, Локализатор на дистрибуторите, Уеб календар.

www.trade-pages.com предлага следните многообразни възможности:
Справка за борсовите котировки в реално време
Online продуктово обучение
Рекламна информация и интерактивни страници за запознаване на клиентите с множеството марки продукти предлагани от компанията.
Продуктови проучвания
Календар за националните мероприятия и промоции
Уеб-базирани бордове за обмяна на информация
Калкулатор на печалбите (за калкулиране на себестойността и печалбата върху напитките в реално време)
fLogo™ fonts ( Фирмени марки и символи конвертирани в True Type шрифтове, с възможност за използване във всяко Windows базирано приложение)

 

5ти Ноември, 2006
Division спечели 1ва награда в раздел Уеб Дизайн - Развлечение&Хоби на конкурса Компютърно пространство ‘06 със сайта www.uno-sofia.com
пълният текст


6 Юни, 2006
Официално бе публикуван Интернет сайта на верига ресторанти "UNO" - www.uno-sofia.com
пълният текст...


3 Февруари, 2005
Обновеният online Прес Архив на The Schieffelin & Co Company ще бъде публикуван на 28 февруари 2005г.
пълният текст...


15 Декември, 2004
Division приключи работа по Wineosaur 4.1! Wineosaur е основният инструмент на Charmer Industries за анализ на пазара на вина и алкохолни напитки в САЩ.
пълният текст...


18 май, 1999
Division подписва договор за партньорство с iConcepts™, Inc., американска...
пълният текст


 
Copyright© 1998-2017, Division Ltd.
Всички права запазени.